Om Sammen for MyHome

Sammen for MyHome er først og fremst et konsertprosjekt med to hovedmål; det ene er å samle inn penger til barnehjemmet "My Home" som ligger i Freetown, Sierra Leone. Barnehjemmet er stiftet og drevet av "My African Aid organisation" (MAAO) som også ligger i Sandefjord. Det andre hovedmålet er å skape en festaften for lokalmusikken i Sandefjord, der artister med forankring/tilknytning til Sandefjord kan vise seg fram på tvers av sjanger og tempo. 

Arrangørene av dette arrangementet er "Sammen for MyHome", som består av Stian Lundh Hansen og Hanne Reidun Storstein. Vi er ikke involvert i driften av selve barnehjemmet, og er en helt selvstendig konsertarrangør. Andrè Severin Nilsen er også med i planleggingen av konsertprosjektet som ansvarlig for organiseringen av det tekniske på scenen, og som teknisk ansvarlig inn mot artistene.

Dette er også et viktig kulturarrangement for oss fordi artister/band fra Sandefjord eller med røtter i byen skal få en felles scene og presentere sin musikk på, egenprodusert eller cover. Det at publikum i Sandefjord kan oppleve flere lokale artister på en og samme kveld har stor verdi fordi kvaliteten på musikerne og artistene i Sandefjord er for høy til at man bør å glipp av den. Det finnes særdeles mange dyktige lokale artister som publikum ikke har opplevd ennå, dermed er en slik kveld en strålende mulighet til å møte flere av dem.

Hele overskuddet til barnehjemmet
Hjelpeorganisasjonen MAAO mottar det hele overskuddet fra arrangementet, og det er ingen av oss som arrangerer som tjener noe økonomisk på dette. Alle arrangører, artister og frivillige jobber på dugnad. Lederne i MAAO har under og etter prosjektet full tilgang til regnskap,og de innsamlede midlene skal øremerkes til formålet det samles inn til.

I 2018 besøkte Hanne Reidun og Stian barnehjemmet i Sierra Leone, og kan bekrefte at pengene kommer frem og at hjelpen nytter. Barna på barnehjemmet gis en mulighet til å skape et bedre liv og settes i stand til å takle voksenlivet med utdanning og gode verdier. De blir tatt godt vare på, de går på skole og får 4 daglige måltider. De stråler over livssituasjonen på barnehjemmet. Det er godt å se. 

Hvorfor "My Home"?
Årsaken til at formålet er dette barnehjemmet er rett og slett fordi vi blir mektig imponert over Leif Arild Jensen og Petal-Anne Jensen som driver dette barnehjemmet her fra Sandefjord på privat initiativ ved siden av sine normale jobber i Sandefjord. De bruker mye tid og energi på å hjelpe disse barna og da tenker vi at vi gjerne vil bidra med noe økonomisk for å hjelpe dem. Det står dyp respekt av den jobben disse to ildsjelene gjør! Det er også godt å kunne bidra til at disse barna gis bedre forutsetninger for å takle livet gjennom et trygg og lærerik oppvekst på barnehjemmet.


Sammen for MyHome
Hasleskogveien 26a, 3229 Sandefjord
Org.nr: 923 257 454