Om MyHome

My African Aid Organisation (MAAO)

My Home - et barnehjem som driftes fra Sandefjord
(Vi som arrangerer "Sammen for MyHome er ikke delaktig i driften av barnehjemmet)

Allerede 2006 etablerte Leif Arild Jensen og Petal Anne Jensen organisasjonen "My African Aid Organisation" (MAAO), og to år senere var et barnehjem ved navn "My Home" et faktum. I over 10 år har MAAO drevet barnehjem som har huset foreldreløse barn i Sierra Leones hovedstad Freetown.

MAAO har fulgt opp barnehjemmet tett med flere årlige reiser ned til barnehjemmet. Med filosofien om at "alt som blir samlet inn av økonomisk støtte skal tilfalle barnehjemmet" har de vist et ekte engasjement og forbilledlige holdninger. Alle reiser som er gjort er betalt av private midler og det viser hva denne organisasjonen står for.

Slik beskriver MAAO seg selv:

My African Aid Organisation (MAAO) er en hjelpeorganisasjon som har som hovedformål å hjelpe trengende i Afrika, og da barn i særdeleshet. Hovedtanken er å støtte opp om lokale prosjekter.

MAAO er basert på frivillighet, og alle er velkomne til å bidra med hva de måtte kunne bidra med.
Ingen får lønn eller godtgjørelser, og målet er at ingen utgifter skal belastes av innsamlede midler. Vi står for full åpenhet om inntekter og utgifter, hvor alle til enhver tid skal få tilgang til regnskapstall.MAAO legger listen høyt når det gjelder etikk. Eksempelvis er vi imot å få inntekter fra pengeautomater o.l., da man vet at pengespill skaper avhengighet og mange tragedier. Vi står for god, gammeldags dugnadsånd, og ønsker ikke denne type inntekter.


Hva skiller My Home fra andre humanitære prosjekter?
Det finnes utrolig mange fine hjelpeorganisasjoner i Norge, og vanvittig mange dyktige folk som gjør en enorm innsats for andre mennesker i verden. 

MAAO er en veldig liten organisasjon som drives på dugnad, så det er desto mer viktig at de som vet om den kan hjelpe til med å bidra. Det som er oppnådd gjennom disse årene er utrolig. Vi har etablert og driftet barnehjem med tilsammen over 50 barn opp gjennom årene. Denne organisasjonen har ingen store landsdekkende innsamlinger, ingen store kampanjer. Alt skjer ved at budskapet spres. Vi ønsker å bidra til at budskapet spres og at MAAO for enda bedre grunnlag for å drive bistand.

Barnehjemmet har gjennom over 15 år skapt gode rammer for drift og ivaretakelse av barna. Det har gitt en stabil og trygg tilværelse for barna som bor der. Barna går alle på skole, noe som ikke er en selvfølge i Sierra Leone. Barna får 4 måltider om dagen og lever trygt i et beskyttet barnehjem. Prosjektet har også en sunn økonomisk profil der alt blir styrt lokalt fra Sandefjord der de øremerkede midlene har blitt fordelt månedlig og ved behov. På den måten har de lykkes med å drifte barnehjemmet på en god måte.

MAAO er en 100% seriøs organisasjon som virkelig gjør en forskjell i hverdagen. Leif Arild og Petal er også gode forbilder for både voksne og barn i Sandefjord. Barna på My Home har det godt og de gis et godt utgangspunkt for å takle voksenlivet. De får en sjanse til et verdig liv.

Leif Arild og Petal som driver MyHome fikk i 2023 prisen "Humanitarian Goodwill Award" lokalt i Sierra Leone for sitt bidrag og engasjement for foreldreløse barn i Freetown!

Les mer om MAAO og My Home her:
My African Aid Organisation (MAAO) - Sommeroveien 1D, 3225 Sandefjord
E-mail: post@maao.no - Organisasjonsnummer: 989 840 576